Projektování

Po konzultaci s vámi Vám zpracujeme projekt na míru, ve kterém navrhneme optimální řešení mezi Vašemi požadavky a celkovou cenou při realizaci díla.

Kromě nových projektů překreslujeme staré projekty (kreslené na elektro *.dwg, *.pdf), zjišťujeme a zakreslujeme stavy starých elektroinstalací (není projektová dokumentace nebo se projektová dokumentace liší od skutečného provedení elektroinstalace), zakreslujeme dokumentaci skutečného provedení pro kolaudaci.

Všechny projekty zpracováváme v programu AUTOCAD LT.

Provádíme projekty:

    - projektové dokumentace pro stavební povolení

    - realizační projektové dokumentace

    - dokumentace skutečného provedení